BREEAM, wat is het?

Steeds meer bedrijven voelen de noodzaak om bij nieuwbouw of bij de renovatie van een gebouw te kiezen voor duurzaamheid. Met een duurzaamheidscertificaat kunnen ze deze, soms moeilijke, thematiek toegankelijker maken. Eén van de meest bekende certificaten is BREEAM. BREEAM (Britisch Research Establishment Environmental Assement Method)is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te bepalen en met elkaar te vergelijken. Klinkt misschien een beetje ingewikkeld, maar dat valt best mee. In dit artikel leggen we alles uit wat je moeten weten.

Hoofdcategorieën en niveaus

BREAAM kan worden gezien als kwaliteitslabel en is een internationale onafhankelijke standaard om te bepalen hoe duurzaam een gebouw is. De methodiek is oorspronkelijk afkomstig uit Engeland en wordt daar al sinds 1991 gebruikt. Het stimuleert de markt om gedurende het gehele bouwproces te focussen op de impact die gebruikte producten en diensten op het milieu kunnen hebben. Het BREEAM-label beoordeelt het gehele bouwproces, en toets en evalueert aan de hand van negen hoofdcategorieën. De negen hoofdcategorieën zijn: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik & ecologie en vervuiling. Energieverbruik is bijvoorbeeld slechts één aspect van het duurzaamheidscertificaat. De punten die te behalen zijn worden per categorie gewogen en toegerekend, om zo te bepalen welke score een gebouw krijgt. Het scoreniveau loopt op van pass tot outstanding.

Hoe werkt het systeem precies?

Er zijn binnen het systeem vijf verschillende niveaus. Maar zelfs als er maar één niveau gehaald wordt tijdens een project doet een bedrijf het al veel beter dan dat de wet voorschrijft. De meeste bedrijven gaan voor niveau twee of drie, en moeten daarvoor een specifiek traject afleggen. De uiteindelijke toekenning van het BREEAM-certificaat gebeurt op het hoofdkantoor van BREEAM. De vijf niveaus voor de kwalificatie zijn: 1. Pass (1 ster) 2. Good (2 sterren) 3. Very Good (3 sterren) 4. Excellent (4 sterren) 5. Outstanding (5 sterren)

TRILUX gaat je helpen

In de aankomende tijd zullen we stap voor stap uitleggen hoe jij als installateur precies met BREEAM aan de slag kan gaan. Uiteraard zullen we ons richten op de verlichting en vertellen hoe TRILUX kan helpen bij het behalen van het certificaat.