Wat betekent een CE-markering?

De CE-markering is een kenmerk dat aangeeft dat een product voldoet aan de Europese richtlijnen die voor dat specifieke product gesteld worden. Een CE-markering is dus geen keurmerk, maar een markering die aangeeft dat de fabrikant van een product bij zijn productieproces voldoet aan de gestelde regels. In dit artikel leggen we je graag uit waar CE voor staat, wat een CE-markering inhoudt en waarom een CE-markering geadviseerd wordt.

Wat betekent CE?

CE staat voor Conformité Européene, oftewel: conform de Europese regelgeving. Een CE-markering richt zich in de basis op de wetgeving binnen de Europese Unie (EU) rondom onder andere veiligheid, gezondheid en milieu. Met het afgeven van deze markering verklaart een fabrikant dat zijn product voldoet aan de richtlijnen en dat het product geschikt is voor verzending en gebruik binnen de EU.

Wat houdt een CE-markering in?

Een CE-markering wordt veelal afgegeven voor elektrische producten, maar is ook terug te vinden op vele andere soorten producten. De procedure voor het verkrijgen van een CE-markering is gebaseerd op een besluit van de EU (93/465/EEG). In dit besluit is rekening gehouden met het vrije verkeer van personen en goederen binnen Europa. Om ervoor te zorgen dat de verschillende nationale eisen die tot 1992 van kracht waren werden gebundeld, is de CE-markering ontwikkelt.

Het doel van een CE-markering is dus tweeledig. Het kenmerk zorgt ervoor dat de vrije handel binnen de Europese landen wordt bevorderd, maar geeft tegelijkertijd weer of de veiligheid in het gebruik van de producten wordt gewaarborgd.

Waarom wordt een CE-markering geadviseerd?

De CE-markering is op enkele productgroepen binnen de EU verplicht, waaronder op lichtarmaturen. Elektrische apparaten, zoals LED verlichting, vallen onder de groep elektromagnetische producten. Deze productgroep mag geen storende elektromagnetische straling veroorzaken of gevoelig voor dergelijke straling zijn. Alle LED verlichtingsarmaturen van TRILUX zijn standaard getest op deze straling en konden na afloop van de test succesvol worden voorzien van een CE-markering.

Is de CE-markering een keurmerk?

Nee, dat is het niet. Om een product te voorzien van een CE-markering dient de fabrikant een conformiteitsbeoordelingsprocedure te starten voor een ‘EU-verklaring van overeenstemming’. Deze verklaring geldt als basis voor de toekenning van de CE-markering. De CE-markering is niet te verwarren met keurmerken zoals Kema, VDE of het GS symbool voor veiligheid.

Heb je naar aanleiding van deze uitleg vragen? Neem dan gerust contact op met:

Jan Van Riel
Leider Akademie TRILUX Benelux