Wat betekent Lux (lx)?

De begrippen Candela, Lumen en Lux worden allemaal gebruikt in de verlichtingswereld en hebben een sterke onderlinge verbinding. Maar wat betekenen ze en wat is eigenlijk de relatie tot elkaar? In een reeks van drie korte artikelen leggen we het graag aan je uit. In dit derde en tevens laatste artikel gaan we in op het begrip Lux, ook wel bekend als (lx).

Lux, het Latijnse woord voor licht, is een eenheid in verlichtingssterkte en geeft de lichtstroom vanuit de lichtbron naar een bepaald oppervlakte weer. Bij het uitwerken van een lichtplan wordt veelal gerekend met de gewenste of vereiste hoeveelheid lux op een werkplek of -blad. Om hierin eenheid te creëren zijn er door de overheid normen en richtlijnen omtrent de hoeveelheid lux per ruimte vastgesteld.

Het verschil tussen lumen en lux bestaat wel degelijk. Lux houdt namelijk rekening met het oppervlakte waarover het licht verspreid wordt. Een lichtbron van 1000 lumen met een verspreiding over 1 m² verlicht die vierkante meter met 1000 lux. Dezelfde 1000 lumen, verspreid over 10 m², verlicht het oppervlakte met 100 lux per m².

Met een lichtmeter kun je de luxwaarde van ieder oppervlakte of in een ruimte meten. Zorg er daarbij wel voor dat de lichtmeter op de juiste werkhoogte wordt geplaatst. Naarmate de afstand van de lichtbron tot het te verlichten voorwerp groter wordt, neemt de verlichtingssterkte in het kwadraat immers af. De hoeveelheid lux kan uiteraard vanaf verschillende afstanden worden gemeten. Let hier dan ook goed op wanneer je een vergelijking maakt tussen twee armaturen!

Heb je naar aanleiding van deze uitleg vragen? Neem dan gerust contact op met:

Jan Van Riel
Leider Akademie TRILUX Benelux