ACTIEVOORWAARDEN

Deze actievoorwaarden (hierna: de Actie) zijn van toepassing voor deze promotionele actie georganiseerd door TRILUX Benelux (hierna: TRILUX). Door deelname aan de betreffende actie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande actievoorwaarden.

• Uitgesloten van deelname zijn medewerkers en familieleden van TRILUX en inwonende partners of familie van voornoemde medewerkers.

• De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de Actie. TRILUX kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven werkadres.

• Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

• De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de Actie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. In dat geval is TRILUX gerechtigd een andere winnaar te kiezen.

• De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. TRILUX is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.

• Indien de prijs bestaat uit toegangskaarten voor een Akademie kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

• De winnaar van de Actie kan tot uiterlijk drie maanden na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.

• De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de Actie. TRILUX mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld.

• TRILUX is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de actievoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de Actie of het verloop van de Actie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

• De Metersvoordeel Actie geldt niet voor lopende offertes, projecten die reeds in opdracht zijn en niet in combinatie met extra inkoopkortingen.

• De Metersvoordeel Actie en bijbehorende korting kan worden geclaimd tot en met 30-10-2019.

• De tijdens Metersvoordeel Actie geclaimde korting is geldig tot en met 31-12-2019.

• De tijdens Metersvoordeel Actie geclaimde korting wordt, als kortingspercentage, over één bestelling met C-LINE LED lichtlijnen berekend.

• De geclaimde korting is alleen geldig voor elektrotechnisch installateurs.

Contactgegevens

Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de Actie kunnen per e-mail gesteld worden. Stuur deze via marketing@trilux.nl . Vermeld daarbij altijd de naam van de Actie. TRILUX zal zo spoedig mogelijk reageren.